Partner szerződés

I. Bevezető rendelkezések

1.1. A Dalok.hu a magyar zenészek kezdeményezésére és igényei szerint épülő nonprofit internetes zenei áruház és zeneterjesztő, melynek elsődleges célja hangfelvételek ellenérték fejében történő internetes terjesztésének elősegítése. Az oldal üzemeltetője a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének nonprofit társasága, a Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Vörösvári út 101.; a továbbiakban: „Üzemeltető”), amely maga anyagi hasznot nem kíván az oldaltól. 
1.2. A jelen szerződés az Üzemeltető és a Partner között jön létre, a Partner által képviselt hangfelvételek ellenérték fejében történő internetes terjesztésére. 
1.3. Magánszemélyként szerződő partnerünk (a továbbiakban: „Partner”) a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) 73.§ (2) bekezdése értelmében, illetve a zenekarok / zenekari tagok meghatalmazása alapján jogosult a Zenekar nevében a jelen szerződés teljesítése során eljárni. 
1.4. Magánszemélyként szerződő Partnerünknek lehetősége van arra, hogy Üzemeltető a hangfelévételek felhasználásából származó bevétel költségekkel és jutalékkal csökkentett részét egyéni vállalkozás vagy a gazdasági társaság részére fizesse ki. Ez esetben a Terjesztési Regisztrációs Űrlapon a megfelelő adatok kitöltésével a Partner jogosult lesz a bevételt számla ellenében felvenni. Az említett űrlap kitöltésének hiányában a kifizetésre az általános adózási szabályok szerint, személyi jövedelemadó levonását követően kerül sor.
1.5. A Partner a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa az Üzemeltető részére átadott hangfelvételek szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) 76.§ (1) bekezdése c) pontja szerinti jogaival rendelkezik, azok internetes felhasználását Üzemeltető számára engedélyezheti. 
1.6. Jelen szerződés alapján az Üzemeltető az általa üzemeltetett Dalok.hu oldalon 
a)    magyar nyelven (Továbbiakban: „Dalok.hu”), területi korlátozás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 

i. a Partner által felhasználásra átadott hangfelvételeket (a továbbiakban: „Felvétel”). 

ii. a Zenekar(oka)t bemutató fotókat

iii. az album borítóképét 

iv. a Zenekar(ok) tevékenységével kapcsolatos rövid híreket, melyeket hírlevélben, illetve a Dalok.hu közösségi oldalain (Facebook, Instagram) a szerkesztők belátásuk szerint jelentetnek meg. (a továbbiakban az a)-d) pont együttesen: „Tartalom”)

b)    Amennyiben a Partner más oldalakra való továbbterjesztés lehetőségét is igénybe veszi (a továbbiakban: „Továbbterjesztés”), a Partnerek részére fenntartott Backstage oldalon (a továbbiakban: Backstage oldal) minden album feltöltésekor engedélyeznie kell az album továbbterjesztését az Üzemeltető számára. A Továbbterjesztés engedélyezésével a Partner a hangfelvételek felhasználását úgy engedélyezi Üzemeltető részére, hogy ezt az engedélyt Üzemeltető harmadik fél számára továbbadhassa annak érdekében, hogy a Felvétel minél több helyen elérhetővé váljék.
Üzemeltető vállalja, hogy a Felvétel továbbterjesztést a Believe Digital terjesztői hálózatán keresztül eljuttatja a Believe Digital-al szerződésben álló külföldi zeneáruházakhoz (jelenleg pl. Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Napster, Tidal, YouTube Music stb.). A Továbbterjesztéssel érintett zeneáruházak részletes listája elérhető a Backstage oldalon, a Segítség menüpontban és a Backstage regisztrációnál a „Továbbterjesztés melléklet” dokumentumban. A továbbterjesztéssel érintett oldalak listája időről-időre változik, a változásokat az Üzemeltető a Backstage oldalon teszi közzé.

 

II. HANGFELVÉTEL FELHASZNÁLÁS, TOVÁBBTERJESZTÉS

2.1. A Partner a Dalok.hu oldalán a Terjesztési Regisztrációs Űrlap kitöltésével átadja adatait az Üzemeltető részére, mely adatok a jelen szerződés részét képezik. Az adatok valódiságáért Partner szavatol. A Partner regisztrációs igényének jóváhagyását követően hozzáférést kap a Backstage oldalhoz. 
2.2. A Partner a felhasználásra átadott Felvételeket és azok adatait a Backstage oldalon keresztül adja át Üzemeltetőnek. A Backstage oldalra feltöltött albumok a jelen szerződés mindkét fél általi aláírása után jelennek meg a Dalok.hu nyilvános felületén. A Partner az általa aláírt szerződést beszkennelve, e-mailen küldi vissza Üzemeltető e-mail címére (info@dalok.hu), vagy postai úton az Üzemeltető székhelyére. A szerződés beérkezése után Üzemeltető megkezdi a hangfelvételek értékesítését a Dalok.hu internetes zeneáruházban és, amennyiben Partner ezt külön igényelte, a hangfelvételek Továbbterjesztését. 
2.3. Partner a Felvételeket veszteségmentes, wav vagy aiff formátumban, 44.1 kHz, 16 bit, stereo hangfájlokként adja át Üzemeltetőnek. 
2.4. Az Üzemeltető által a Dalok.hu zeneáruház oldalain terjesztett hangfelvételek formátuma:
a)    MPEG1 Audio Layer3 (MP3), 320kbs tömörítéssel, és 
b)    veszteségmentes FLAC tömörítéssel, 44.1 kHz, 16 bit, sztereó hangfájl

2.5. Partner a Felvételek borítóját jpg formátumban, minimum 1500x1500 pixel méretben, internetes felhasználásnak megfelelő minőségben, 1:1 képarányban adja át Üzemeltetőnek. 
2.7. Partner a Backstage felületen adja át Üzemeltetőnek a zenekar, az album, és az albumon szereplő felvételek Üzemeltető által kötelezőnek megjelölt adatait. Kötelező adatok: zenekar neve, album címe, album stílusa, ársáv, megjelenési dátumok, kiadó neve, továbbterjesztés igénylése, albumborító, felvételek címe, felvétel stílusa, felvételek zeneszerzője, felvételek szövegírója. Mindezen adatok gyorsabb feltöltéséhez az Üzemeltető a Partner részére csoportos feltöltési lehetőséget biztosít, sablon és csoportos felvétel feltöltés formájában. 
2.8. Partner tudomásul veszi, hogy ha az albumon található Felvételek száma meghaladja a tizenkilencet, úgy azt Üzemeltető két (vagy szükség esetén több) legfeljebb 19 felvételt tartalmazó albumra bontva értékesíti, kizárólag a Dalok.hu felületén. Az albumok bontása semmilyen más felületen nem valósul meg. 
2.9. Az Üzemeltető részére átadott Tartalom valóságtartalmáért Partner szavatol, az jogsértést nem valósíthat meg, jogsértésre továbbá nem hívhat fel. E kötelezettség megszegésével az Üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott kárért a Partner közvetlenül és korlátlanul felel. Üzemeltető jogszabályba ütköző Tartalom felhasználását megtagadja, azt rendszeréből külön értesítés nélkül eltávolítja.
2.10. Partner szavatol továbbá azért, hogy amennyiben a Tartalom szerzője nem saját maga, annak lehívásos nyilvánossághoz közvetítésére – nem ideértve a zenei műveket és hangfelvételben rögzített előadásokat – a jogosulttól ingyenes, harmadik személy számára is átruházható engedéllyel rendelkezik. A szavatossági nyilatkozat valótlanságával az Üzemeltetőnek, vagy harmadik személynek okozott kárért a Partner közvetlenül és korlátlanul felel. 
2.11. Partner tudomással bír arról, hogy a hangfelvételek Továbbterjesztése minden esetben kizárólagosan történhet, mivel csak így garantálható, hogy a felvételek csak egy példányban legyenek elérhetőek a boltok katalógusában. Más csatornákon való kiajánlás szükségszerűen az elszámolások összeakadásához és a felvételek kizárásához vezethet a nagy letöltő platformoknál. A fentiek miatt és az áttekinthető elszámolás érdekében Partner vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt a felvételek Továbbterjesztését a jelen mellékletben megjelölt partnerek irányába egyedül Üzemeltető számára engedélyezi. Amennyiben tehát a Partner a Továbbterjesztést választja, tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt ezt kizárólagosan a Dalok.hu-n keresztül végezheti. Partner tudomásul veszi, hogy a Felvétel Továbbterjesztését a Believe Digital megtagadhatja.
2.12. Partner köteles gondoskodni az Üzemeltető részére átadott Tartalom vírusmentességéről. E kötelezettség megsértésével az Üzemeltetőnek vagy más személynek okozott kár megtérítésére Partner köteles.


III. DÍJAK, KÖLTSÉGEK

3.1. Üzemeltetőt szolgáltatásaiért a fogyasztó (igénybevevő) által fizetett nettó díj 15%-a (azaz Tizenöt százaléka) illeti meg, üzemeltetési költség címén.
3.2. Üzemeltető a Felvétel legfeljebb egy perces részletének meghallgatását (lehívásra hozzáférhetővé tételét) ingyenesen biztosítja a Dalok.hu felületén, letölthetőségét pedig díj ellenében biztosítja a fogyasztók számára mind a Dalok.hu, mind a vele együttműködő platformok felületein. A díj mértékét a mindenkori „Költségek, fizetési módok, partner részesedése melléklet” szabályozza, mely letölthető a Dalok.hu Terjesztési Regisztrációs Űrlap oldaláról. 
3.3. Üzemeltető 1 (Egy) percnél nem hosszabb ingyenesen meghallgatható mintát biztosíthat a fogyasztók számára. 
3.4. Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy amennyiben a fogyasztók a Dalok.hu oldalain vásárolnak, úgy a fogyasztók által fizetett díjból minden esetben levonásra kerül a hatályos jogszabályok szerint fizetendő szerzői, illetve szomszédos jogi jogdíjak, melynek összegéről zenei művek esetében Üzemeltető állapodik meg a jogosulttal. Ugyancsak levonásra kerül a vásárlásoknál jelentkező fizetési módozatok költségei. 
Amennyiben a fogyasztók egy, az Üzemeltetővel szerződésben lévő platformon vásárolnak, úgy a Dalok.hu számára átadott díjból kizárólag az üzemeltetési költség kerül levonásra. 
A fogyasztók által fizetett díjból érvényesített levonásokat a mindenkori „Költségek, fizetési módok, partner részesedése melléklet” szabályozza, mely letölthető a Dalok.hu Terjesztési Regisztrációs Űrlap oldaláról. 
3.5. Üzemeltető a hangfelvételen túli Tartalom hozzáférhetővé tételét ingyenesen biztosítja fogyasztói számára.
3.6. Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy amennyiben a külföldi platformokra történő Továbbterjesztés szolgáltatást is igénybe veszi, Üzemeltető a platformok díjszabását nem tudja befolyásolni, minden külföldi platform egyedileg meghatározott díjszabási rendszerrel dolgozik. 

IV. PARTNER RÉSZESEDÉSE

4.1. Üzemeltető a tárgyhónapban a Felvétel ellenében befizetett ellenértékről Partnerrel 60 napon belül írásban elszámol. Az elszámolásnak tételesen tartalmazza a befolyt díjakat, illetve az azokból – jelen szerződés „Költségek, fizetési módok, partner részesedése melléklete” szerint – érvényesített levonásokat (üzemeltetési díj, jogdíjak… stb.), illetve a fennmaradó teljes összeg megjelölését a Partner adózás előtti és adójogszabályok alkalmazása utáni részesedése megjelölésével (a továbbiakban: „Partner részesedése”). 
4.2. Az elszámolást az Üzemeltető elektronikus úton, a Partner által megadott e-mail címre küldi meg a Partner részére. 
4.3. Üzemeltető Partner részesedését a hatályos adójogszabályok általános szabályainak megfelelően fizeti ki. 
4.4. Partner tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Partner részesedését a Partner által megadott bankszámlára banki átutalással fizeti ki. Ettől eltérni kizárólag az Üzemeltetővel történt előzetes írásos tájékoztatás és mindkét fél általi írásbeli megegyezés alapján lehetséges. 
4.5. Üzemeltető felhívja Partner figyelmét arra, hogy ha részesedése nem haladja meg az 1.000 Ft-ot úgy Partner részesedése a Partner folyószámláján marad és továbbgördül a következő hónapra. Amikor a Partner számára kifizethető részesedés elérte vagy meghaladta az 1.000 Ft-ot az Üzemeltető a hatályos adójogszabályok általános szabályainak alkalmazásával kifizeti a Partner részesedését. 
4.6. Számlát befogadni, illetve kifizetést indítani az elszámolások alapján az Üzemeltető kizárólag Partner részére köteles, a Partner által igényelt módon. Amennyiben a Partner adatai változnak, de azt elmulasztja Üzemeltető tudomására hozni, Üzemeltető nem tudja kifizetni a Partner részére a bevételekből származó részesedését. 
4.7. Partner adatváltozást a Backstage oldalon a Segítség/Adatváltozások menüpontban jelentheti be Üzemeltetőnek a „Személyes adatok” letöltésével, és a megfelelő, aktuális adatokra való módosításával, mely aktuális „Személyes adatok” táblázatot e-mailen köteles elküldeni Üzemeltetőnek az info@dalok.hu e-mail címre. 
4.8. Amennyiben a Partner az album feltöltésekor megjelölte a hangfelvételen szereplő előadóművészeket (a továbbiakban: „Előadóművészek”), és az Előadóművészek e-mail címe szerepel Üzemeltető adatbázisában, Üzemeltető a hangfelvételen szereplő előadóművészek részére is megküldi az elszámolást, elektronikus úton. Az Előadóművészek részére tájékoztató jellegű elszámolást küld Üzemeltető, Előadóművészek nem igényelhetnek kifizetést az elszámolás alapján. Üzemeltető kizárólag szerződéses Partnereknek fizeti ki a bevételek után keletkező Partner részesedést. 
4.9. Partner tudomásul veszi, hogy a Felvételek készítése során közreműködő valamennyi előadóművész részesedésének felosztása a Partner és Előadóművészek közötti egyedi megállapodás(ok) függvénye, mely megállapodás(ok) Üzemeltető jogkörén és hatáskörén kívül állnak. 
4.10. Az Üzemeltető promóciós céllal a „Költségek, fizetési módok, partner részesedése melléklettől” eltérő áron – ideértve az ingyenességet is – letölthetővé teheti Zenekar bármely hangfelvételét, amennyiben a promóció részleteiről annak kezdete előtt legalább 10 nappal Partnert megfelelően tájékoztatja, és az ellen a Partner a tájékoztatást követő 5 napon belül írásban nem tiltakozik.


V. ADMINISZTRATÍV HOZZÁFÉRÉS – BACKSTAGE OLDAL

5.1. Üzemeltető a Partner részére hozzáférést biztosít a Partnerek számára kifejlesztett Backstage oldalhoz. 
5.2. Partner tudomásul veszi, hogy Felvételt és a Felvétel adatait kizárólag a Backstage oldalon útján küldheti meg az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a Partner által feltöltött albumokat elfogadja, vagy bármely, a Dalok.hu oldalain történi publikáláshoz szükséges adat hiányában, vagy az adatok ellentmondásossága esetén a Felvételt/albumot elutasítja, mely elutasítás részleteiről e-mailben értesíti a Partner. 
5.3. Partner az album elutasítás esetén a hibák javítása után újra beküldheti jóváhagyásra az albumot. 
5.4. Partnernek továbbá lehetősége van a Backstage felületen keresztül figyelemmel követni az elszámolásokat, a Partner részére kifizetett és függőben lévő tételeket (számlák), illetve, az albumok teljesítését a Dalok.hu oldalain, valamint a külföldi zeneáruházak oldalain, amennyiben igényelte a Továbbterjesztést (statisztikák). 
5.5. Partner a Backstage felületen keresztül hozzáférhet a szerződés megkötésekor Üzemeltető részére megadott adataihoz, illetve kezdeményezheti adatinak módosítását is (segítség/adatváltozások).

 
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik. A felek megállapodtak, hogy a szerződést rendes felmondás útján, 60 napos, a hónap utolsó napjára eső felmondási határidővel bármikor megszüntethetik.
Üzemeltető a szerződés megszűnését követő hónap elején megküldi a Partner részére Dalok.hu oldalain keletkezett bevételek elszámolását. Amennyiben a Partner a Továbbterjesztés szolgáltatásunkat is igénybe vette, Üzemeltető a szerződés megszűnéséről továbbterjesztési partnerét 5 munkanapon belül tájékoztatja, Partner azonban tudomásul veszi, hogy továbbterjesztési partnerekkel való elszámolása egyedi, nem havi rendszerességű, így Üzemeltető a szerződés megszűnése után számára jóváírt díjakat a jelen szerződés szabályai szerint kezeli, és ennek megfelelően jóváírja a Partner folyószámláján. 
A külföldi platformok elszámolásának mibenlétéről Partner a „Továbbterjesztés” mellékletben tájékozódhat, mely letölthető a Dalok.hu Terjesztési Regisztrációs Űrlap oldaláról. 
6.2. A szolgáltatás, illetve az Üzemeltető által kezelt személyes adatok biztonsága érdekében Üzemeltető jogosult a szolgáltatás egyes részeit vagy egészét, akár előzetes értesítés nélkül is felfüggeszteni. A szolgáltatás időleges vagy végleges felfüggesztéséből Partnert ért károk megtérítésére Üzemeltető nem kötelezhető.
6.3. A szerződés kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével módosítható. Írásban megküldöttnek tekintik a felek a postai úton megküldött, és átvett ajánlott levelet, az igazoltan feladott és átvett e-mailt. Átvett e-mailnek tekintik a felek a bármely fél által a másik fél e-mail címére megküldött e-mail-t, amennyiben az e-mailt nem „pattant vissza”. 
6.4. Az Üzemeltető Partnert mindig a szerződésben megadott, vagy a Partner részéről adatmódosítás során „Személyes adatok” fájlban megadott és az Üzemeltetőnek e-mailen megküldött e-mail címén vagy postacímén értesíti. 
6.5. Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat a Zenekar művészi karrierjének előmozdítása, előadóművészi jogai érvényesítése érdekében átadhatja az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek. 

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le a friss eseményekről és akciókról!

Támogatóink

Partnereink